Koulutukset

Voimavarakeskeiset valmiudet asiakastyössä: (8 opintopäivää)

Voimavarakeskeiset valmiudet -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöille. Koulutus toimii ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena ja on opintolaajuudeltaan 5 op.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattihenkilöiden osaamista kehittämällä heille työvälineeksi vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa työotetta. Koulutuksessa osallistuja oppii hyödyntämään erilaisia perheterapeuttisia, systeemisiä, dialogisia, narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Koulutukseen osallistuja saa aihealueen teoriatietoa ja hän voi kokemuksellisen oppimisen avulla hyödyntää työssään aihealueen menetelmiä.

Tutustu koulutukseen tästä

Systeeminen erityisosaaja lastensuojelussa: (5 opintopäivää)

Koulutus on tarkoitettu kehittävästä työotteesta kiinnostuneille lastensuojelun työyhteisölle ja niiden työntekijöille. Koulutuksessa osallistujat oppivat hyödyntämään erilaisia käytännön menetelmiä asiakastyössään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja työyhteisön kehittämistarpeet huomioiden. Koulutuksessa esiteltävien ja harjoiteltavien työmenetelmien tavoitteena on ylläpitää ja edistää myös osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa Systeemistä erityisosaamista lastensuojelun asiakkaiden, heidän lähiverkoston ja muun yhteistyöverkoston kanssa tapahtuvaan työskentelyyn. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään teoriatiedon ja kokemuksellisen oppimisen avulla Systeemisten työmenetelmien käyttöön. Koulutuksessa osallistuja oppii hyödyntämään työssään dialogisia, reflektiivisiä, narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä.

Tutustu koulutukseen tästä

Mentorikoulutus:

Mentorikoulutus on tarkoitettu eri organisaatioille ja yhteisöille, jotka haluavat hyödyntää nykyaikaista mentorointisuhdetta osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Mentorointikoulutuksessa sisäistettävien menetelmien avulla työssä vuosien aikana opitut tiedot ja taidot sekä ns. hiljainen tieto siirtyvät kokeneemmalta työtä aloittelevalle työntekijälle. Koulutuksen aikana käydään teoriatiedon ohella vertaiskeskustelua mentorointiin sopivien työtapojen ja rakenteiden löytämiseksi. Tavoitteena on se, että koulutuksen lopputuloksena kullekin työparille laaditaan mentorointisuunnitelma ja sovitaan työskentelyyn liittyvästä arvioinnista ja muista esille tulevista näkökulmista.

Tutustu koulutukseen tästä


Ota yhteyttä ja kysy lisää