Työyhteisön kehittäminen

Uskomme, että tunneyhteys toiseen ihmiseen, erilaisuuden ymmärtäminensekä itsensä ja työkaverin arvostaminen ovat tie hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön. Työtiimin onnistuminen alkaa mahdollisuudesta aitoon ja avoimeen keskusteluun. Tunne ja henki, ilman niitä tuottavaa työyhteisö ei ole. Me sytytämme tunteen ja puhallamme hengen tiimiisi.

Tarjolla olevat palvelut:

Työnohjaus

Työnohjaus on kokeneen ja asianmukaisen peruskoulutuksen lisäksi erillisen työnohjaajakoulutuksen (yleensä 2-2,5 vuotta) suorittaneen ammattilaisen tarjoamaa palvelua. Ammattitaitoinen ja laadukas työnohjaus ylläpitää ja edistää työssä olevien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää työyhteisöjen tuottavuutta. Työnohjaus on prosessinomaista työskentelyä ja kestää saman työnohjaajan ohjauksessa yleensä 1-2 vuotta tai pidempäänkin.Tarvittaessa työskentelyä voidaan räätälöidä myös lyhyempiin työskentelysuhteisiin, kuten erilaisten kriisitilanteiden käsittelyyn.

Työnohjaus voi tapahtua työyhteisöjen, työryhmien, yksittäisten työntekijöiden, asiantuntijoiden tai johdon työnohjauksina. Tutustu työnohjaustarinoihin

Tunnefoorumi - Tunteet työyhteisön voimavaraksi

  • Saanko kertoa työpaikallani, mitä minulle kuuluu?
  • Hyväksytäänkö minut sellaisena kuin olen?
  • Haluavatko muut auttaa ja tukea minua? Iloitsevatko muutkin onnistumisistani?

Tunnefoorumi on syntynyt Espoossa lähisuhde- ja perheväkivaltatyötä tekevän Lyömätön Linja -työyhteisön tarpeista käsin. Nimi on työntekijöiden yhdessä kehittämä ja myötäilee asiaa, jonka merkitys on koettu erityisen tärkeäksi. Tarve tunnetason jakamiselle on korostunut työssä, jossa joudumme kohtaamaan usein jatkuvaa epävarmuutta ja tilanteita, jotka koskevat meitä tunnetasolla. Tunnefoorumi ei korvaa työyhteisön ulkopuolisen työnohjaajan ohjausta, vaan toimii sitä täydentävänä rakenteena.

Tunnefoorumi tiivistää työyhteisön yhteistoimintaa. Se vapauttaa työntekijöiden tunnekuormaa – ehkäisee myötätuntouupumusta. Tunnefoorumi lisää työnimua ja tulosta.
Edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisää työssä tarvittavaa psykologista turvallisuutta ja vapauttaa jokaisen toimimaan omia taitojaan kehittäen.
Tutustu Tunnefoorumin käyttöönottoon tästä

Dialogifoorumi - Saavuta tunne ja henki yhteiseen tekemiseen

Nykyajan työarki on kiireistä ja emme aina välttämättä tule ajatelleeksi, ketä varten, millä tavoilla ja keinolla saamme työstämme tuloksellista. Välillä on hyvä pysähtyä yhteisesti työyhteisön / tiimin kanssa pohtimaan omaa työtämme, ja sitä miten meidän olisi hyvä ajatella, olla ja toimia erilaisissa työtilanteissa. Dialogifoorumi antaa työyhteisölle yhteisen tunteen ja hengen siitä, että työskentelemme yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita.

Dialogifoorumi on puolen päivän tilaisuus, jossa pysähdytään yhteisesti tietyn työhön liittyvän aihealueen äärelle. Dialogifoorumin rakenne on kehitetty Jari Hautamäen toimesta vuonna 2013, Espoossa toimivan Miehen Linjan yhteyteen. Dialogifoorumissa työskentely tapahtuu dialogisin, reflektiivisin, ratkaisukeskeisin ja narratiivisin työtavoin ja siinä hyödynnetään osallistujien tietotaitoa ja vertaistukea. Dialogifoorumiin voi sisältyä myös osallistujille etukäteen toimitettava ennakkotehtävä.
Tutustu Dialogifoorumiin tästä

Kysy lisää palveluistamme!