Asiakastarinoita:

Hautamäki Training Oy / Jari Hautamäki on palvellut asiakkaitaan vuodesta 2007. Palvelukokemuksia on kertynyt runsaasti niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin muiden yhteisöjen ja yritysten sekä johdon työnohjauksista, valmennuksista ja koulutuksista.

Seuraavassa muutamia asiakaspalautteita:

Lohjan kaupungin suun terveydenhuolto

Lohjan kaupungin suun terveydenhuollossa järjestettiin mittava 1,5 vuotta kestänyt työhyvinvointiprojekti Hautamäki Training Oy:n järjestämänä. Jari yhdessä kollegoidensa kanssa toteutti todella ammattitaitoisesti projektin koko henkilökunnalle, jossa oli tavoitteena saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen asiakkaiden parhaaksi perustehtävästään huolehtien ja samalla huomioiden oman ja toinen toisensa työhyvinvoinnin ja jaksamisen. Henkilökunnalle ja esimiehille oli omat työnohjausryhmänsä. Näiden lisäksi järjestettiin dialogifoorumeita, joissa kaikki yhdessä pohtivat sekä ajankohtaisia asioita sekä opettelivat uudenlaista näkökulmaa työntekoon projektin tavoite kirkkaana johtotähtenä.

Projektin aikana henkilöstössä ja esimiehissä alkoi vähitellen tapahtua muutoksia. ”Mikä meillä on huonosti”-puhe alkoi muuttua vähitellen ratkaisukeskeiseksi yhdessä paremman pohtimiseksi ja ideoimiseksi. Erityisesti osiot, jossa mietimme erilaisia persoonia työpaikalla, olivat erittäin avartavia ja saivat kiitosta. Avointa keskustelua esimiesten ja työntekijöiden välille alkoi muodostua enemmän. ”Käytäväpuheet” vähenivät ja asioita ruvettiin tuomaan avoimemmin esimiehille tiedoksi keskustellen, toinen toistaan arvostaen. Kaupungin hyvinvointimittauksessa projektin tulos oli mitattavissa yksikössämme: edelliseen mittaukseen verrattuna meillä voidaan nykyisin puhua paremmin vaikeistakin asioista ja pystymme paremmin huolehtimaan omasta jaksamisestamme. Työt sujuvat ja asiakkaamme kiittävät!

Kiitokset Jari, Marja ja Ulla! Voin lämpimästi suositella vastaavanlaista tekemäänne työhyvinvointiprojektia myös muille työyhteisöille!

Helena Salusjärvi-Juopperi
Ylihammaslääkäri
Lohjan kaupungin suun terveydenhuolto
www.lohja.fi

BMF hevos- ja lammastila

Työnohjauksesta uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia työn tekemiseen

Yrittäjänä työnteko on usein aamusta iltaan puurtamista, mutta työnohjaustapaamiset ovat tuoneet pakollisia taukoja työntekoon. Olen Jarin ohjauksessa saanut vahvistusta siihen, että olen hyvä työssäni. Minulla on ” lupa ajatella joskus vain itseäni ” ja olen saanut vahvistusta siihen, ettei voi tehdä työssään kuin parhaansa ja katsoa, mihin se riittää. Aluksi mietin, että oman alan tunteva terapeutti / työnohjaaja olisi voinut olla parempi valinta, mutta toisaalta on ollut hyvä saada uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia oman työnsä tekemiseen.

Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin työnohjaukseen ja olen saanut siitä todella paljon. Työnohjaajalle iso plussa informoinnista (käytännön asiat) ja nopeasta vastaamisesta sähköposteihin. On ollut myös erittäin hyvä, että kaikki vuoden työnohjausajat laitettiin kerralla kalenteriin ja kaikki työnohjauskerrat toteutuivat.

Kiitos!

Tiia Alanco-Enholm
Ratsastusterapeutti
BMF hevos- ja lammastilan emäntä
www.birdmountainfarm.fi

Nuorten työpaja Jenga:

Työnohjaajamme Jari on lämmin, aito ja innostava ammattilainen. Hänen rauhallinen, pedagoginen ja kuunteleva työskentelytapansa on sopinut työntekijöillemme erittäin hyvin. Työnohjauksissa meillä on ollut mahdollisuus pysähtyä hektisen päivän jälkeen, rauhoittua ja keskittyä keskustelemaan työmme kannalta olennaisista aihepiireistä sekä työssämme esiin nousseista tunteista ja tuntemuksista.

Jarilla on kyky tehdä teräviä yhteenvetoja usein vilkkaista ja rönsyilevistä keskusteluistamme. Hän osaa johdattaa meitä olennaiseen suuntaan ja näkee mitä työryhmämme kussakin työnohjauksessa tarvitsee. Työskentelyssään Jari huomioi meidät niin ryhmänä kuin yksilöinä. Jarin ohjauksessa on helppoa ja luontevaa olla. Jokaisella on lupa ja mahdollisuus tulla ohjaukseen juuri niistä tunteista ja tunnelmista joita takana olevassa työpäivässä on ollut.

Voimme suositella Jaria kaltaistemme työyhteisöjen työnohjaajaksi.

Nuorten työpaja Jenga - Keravan Nuorisopalvelut

Henkilöstöpäällikkö, BF:

Joskus työnohjaukseen mennessäni on itselläni ollut tunne että mahdanko tehdä yhtään asiaa oikein mutta Jari on ammattitaitoisella tavalla osannut poimia minusta esille niitä hyviä asioita, joista olen saanut uskoa itseeni ja ammatillisuuteeni."

"Työnohjaajalla on äärettömän hieno taito kuunnella ja olla dialogissa. Olen Jarin tuella oppinut sanomaan asioita ääneen ja uskomaan työntekooni. Paras tunne on kun työnohjausaikani on ohi ja huomaan että puhkun taas intoa ja hymy on noussut huulilleni koska olen löytänyt takaisin oikealle polulle.

Anne Toivanen
Henkilöstöpäällikkö
Barnavårdsförening

Kriisikeskus Mobile Seinäjoki:

Sydämelliset kiitokset saamastani työnohjauksesta. Olen siitä erittäin tyytyväinen.

Mahdollistat työnohjaajana jokaisen osallistumaan turvallisessa ilmapiirissä. Tapasi ohjata on taitavaa, lämpöistä ja kannustavaa. Innostat ohjattavia avautumaan erilaisissa asioissa ihan huomaamatta ja työotteesi on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista. Työnohjauksen päätyttyä on hyvä ja "täyttynyt" olo. 

Monenlaisissa työnohjauksissa olen urani aikana ollut ja tätä voin vilpittömästi suositella kaikille. Eritoten suosittelen heille, jotka haluavat kehittyä työssä, työn tekemisessä ja ihmisenä.

Kiitos ja oikein mukavaa ja antoisaa kesää!

Lämpöisin ajatuksin,

Kirsti Köykkä
Kriisityöntekijä, Mobile kriisikeskus Seinäjoki

Työyhteisön muutosprosessi:

Yritys sai pyynnön toimia kahden juuri yhdistetyn työyhteisön työnohjaajana. Keskustelimme johdon toiveista ja tavoitteista, jotka liittyvät muutosten hallintaan. Päädyimme toteuttamaan työskentelyä yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaustyöskentely kesti sovitusti 2 vuotta.

Seuraavassa kolmen henkilön palautteet työskentelyprosessista:

" Kaikkia kuultiin tasapuolisesti ja huomioit myös ryhmän hiljaiset. Työtapa ja menetelmät sopivat hyvin käsiteltäviin asioihin. Kiitos oikein paljon! Työnohjaus antoi paljon uusia näkökulmia itselleni”
" Iso hatunnosto herkkyydestä aistia porukan sen hetkinen fiilis ja ottaa se huomioon tavassa käsitellä asioita. Kiitos! "
” Kaikkia kuultiin tasapuolisesti ja työnohjaaja huomioi myös ryhmän hiljaiset. Työtapa ja menetelmät sopivat hyvin käsiteltäviin asioihin. Työnohjaus antoi paljon uusia näkökulmia itselleni”

Kansalaisopiston henkilöstön vertaismentorikoulutus:

Jari Hautamäki toimi asiantuntija-kouluttajana Kauhajoen, Teuvan ja Kurikan kansalaisopistojen järjestämässä vertaismentorikoulutuksessa keväällä 2018. Koulutuksessa perehdyttiin mentoroinnin eri näkökulmiin ja käytiin vertaiskeskustelua toimivaan mentorointisuhteeseen liittyvien työtapojen ja rakenteiden löytämiseksi. Koulutuksen lopputuloksena kansalaisopistojen henkilöstölle syntyi useita mentorointisuhteita. Kiitos koulutuksen järjestäjille ja osallistujille arvokkaasta yhteisestä kokemusmatkasta.

Seuraavassa kootusti koulutuspalautteita:

" Selkeä juoni...esitystapa miellyttävä, kouluttaja osasi hommansa, tarjolla hyviä kysymyksiä pohdittavaksi, asiat mentiin rauhassa läpi, ei liikaa ryhmätöitä, paljon hyvää keskustelua, kurssi oli hyvä ja kouluttaja esitti asiat kiinnostavasti, selkeä, sopivasti tilaa omalle ajattelulle, kiitos, oli tiivis ja hyvä kurssi, asiat sujuivat sopivaa vauhtia, opettaja aivan hyvä, otti opiksi myös meiltä, kouluttaja hyvä, olet alallasi, järjestelyt hyvät, hyvä koulutus, antoi tilaa osallistujille, kaikki aktiivisesti mukana, kouluttajan tyyli oli lempeä, ystävällinen ja osallistava, ruoka oli hyvä asia jaksamisen suhteen, mielenkiintoinen ja mukava koulutus, kiitos koulutuksen järjestämisestä ja mentorin löytymisestä "

Lisätietoja koulutuksesta: hautamakitraining.fi tai kurikanopisto.fi

Työhyvinvoinnin avaimet -koulutus:

Yritys sai pyynnön toimia työhyvinvointiin liittyvän koulutuskokonaisuuden toteuttajana. Keskustelimme tilaajan toiveista ja kerroimme aikaisemmista koulutuksistamme. Päädyimme toteuttamaan kolmen tunnin koulutuskokonaisuutta jokaisen osallistujan kokemuksia hyödyntäen.

Palautteita koulutuksesta:

” Tämä työhyvinvointi aihe on ollut tähän saakka suurin piirtein tabu: ”Olet johtaja, ei sinulla ole omaa elämää. Kiitos kun tulit avaamaan tätä suljettua ovea ja ehkä muutama loppuun palaminen saadaan estettyä”
" Hyvä, että panit meidät tekemään töitä. Teoria -kalvot olivat sopivan napakat ja lyhyet. Koulutus oli ihmeellisen tehokas näin lyhyessä ajassa "
”Aikaa tällaiseen pitäisi käyttää enemmän. KIITOS! Hyvä asiantuntemus vapaaehtoisten johtamisesta”

Hautamäki Training Oy / Jari Hautamäki on toiminut yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa: